Wilma Beelaard

Jezelf en je organisatie laten groeien in personeelsplanning / workforce management; dat is mijn doel.

In mijn rol als trainer ben ik er altijd op gericht om vanuit de theorie de vertaalslag te kunnen maken naar de praktijk. Door mijn opgedane kennis en ervaring binnen diverse zorgorganisaties kan ik de weerbarstigheid van de dagelijkse praktijk meenemen in mijn trainingen. Door mijn inzet als consultant binnen de branche blijft mijn kennis up-to-date wat betreft de ontwikkelingen in bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en de verschillende Cao’s.
Gedurende de trainingen ga ik dan ook vol enthousiasme in gesprek met alle studenten om de kennis van de trainingen om te zetten naar praktische handvaten voor binnen de eigen organisatie.

Dit zeggen onze studenten over Wilma;

"Ik vond het erg goed dat de trainer, goed kan schakelen tussen de verschillende branches van de cursisten en dat ze goede voorbeelden kon geven zodat elke cursist de stof begreep"

- Femke Hofstra -